Obywatelstwo Polskie

Obywatelstwo Polskie Połczyn Zdrój

Prasóweczki

W chwili wejścia Polski do Grupy Europejskiej polskie obywatelstwo dla wielu cudzoziemców nabrało szczególnej wartości. Wszystko poprzez to, że obywatel Polski ma prawo wjeżdżać bez kontroli granicznych do pełnych państw strefy Schengen. Oznacza to, że posiadając własny dowód osobisty można bez przeszkód podróżować, oraz co ważniejsze – chodzić na obszarze Unii Europejskiej.

Obywatelstwo Polskie Ińsko

Obywatelstwo polskie – uznanie za obywatela polskiego
Zdecydowanie najłatwiej, ponieważ w sposobie administracyjnym, wystąpić można o przyznanie za obywatela polskiego. Jest parę możliwości, kiedy można zastosować taką metodę, rozmawia o niej zupełnie Art. 30 ust. 1 Ustawy o obywatelstwie polskim. Obywatelstwo Polskie Ińsko

1. O uznanie obywatelstwa może spotkać cudzoziemiec, który istnieje w Polsce minimum rok na platformie zezwolenia na pobyt stały zdobyty w kontraktu z posiadaną Kartą Polaka lub polskim pochodzeniem. Najczęściej o Kartę Polaka występują kobiety z naszymi korzeniami, które zajmują na terenie byłego Związku Radzieckiego, głównie na Ukrainie, Białorusi albo na Litwie.

2. Jeśli cudzoziemiec przebywa nieprzerwanie na pole Polski, zaś jego pobyt buduje się na prawu na osiedlenie się, pozwoleniu na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich czyli na zasadzie prawa stałego pobytu, oraz może spotkać o uznanie obywatelstwa. Osoba starająca się o obywatelstwo musi zawierać pewne i stałe źródło dochodu oraz tytuł prawy do mieszkania/domu. Spośród obecnego systemu skorzystać mogą i cudzoziemcy, którzy staną co nieco od 3 lat w związku małżeńskim z Polakiem/Polką czy nie mają żadnego obywatelstwa. Obywatelstwo Polskie Ińsko

3. O przyznanie za obywatela polskiego mogą starać się cudzoziemcy ze statusem uchodźcy, którzy uczestniczą w Polsce minimum 2 lata i potrafią prawo do osiedlenie się.

4. Za obywatela polskiego może zostać i uznane dziecko, którego rodzic jest obywatelem Polski lub gości na pole RP na platformie zezwolenia na osiedlenie się czy posiada prawo stałego pobytu, i pozostały rodzic, jaki nie ma obywatelstwa polskiego wyraził wiedzę na znaczenie dziecka za obywatela naszego kraju. Podobnie wygląda sytuacja, gdy samemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo polskie i kobieta się o przyznanie za obywatela polskiego naszego dziecka.

5. Wystąpić o uznanie obywatelstwa może i cudzoziemiec, który legalnie używa w Polsce nieprzerwanie od minimum 10 lat i zajmuje danie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawo stałego pobytu i zajmuje trwałe i zawodowe źródło dochodu oraz tytuł prawy do klubu mieszkalnego. Obywatelstwo Polskie Ińsko

Pozwolenie na obywatela polskiego – procedura
Wniosek o przyznanie za obywatela polskiego wraz ze zdjęciem pokazuje się do wojewody, jaki jest jednocześnie pierwszą instancją postępowania. Zwykle – jeśli projekt jest odpowiednio prawy i potwierdzony dokumentami – z powodzeniem za obywatela polskiego nie stanowi problemu. Wojewoda może odrzucić wniosek dopiero wtedy, gdy uzna, zgodnie z ustawą, że nadanie obywatelstwa wnioskodawcy może liczyć niebezpieczeństwo dla bezpieczeństwa państwa albo ochrony zaufania i kształcie publicznego. Co ważne, jako że istnieje zatem strategia administracyjna, wnioskującym o przyznanie za Polaka przysługuje odwołanie od decyzji wojewody do nowej instancji, którą jest MSWiA. Ostateczną podróż do uznania obywatelstwa zamyka negatywne orzeczenie sądu administracyjnego, do jakiego można wycofać się od negatywnej decyzji MSWiA.

Za wydanie opinii o uznaniu za obywatelstwa polskiego zapłacić trzeba 219 złotych (jeśli wojewoda wyda negatywną decyzję, liczba ta istnieje prowadzona).

Uzyskanie obywatelstwa polskiego – wniosek do Prezydenta RP
Znacznie trudniej uzyskać obywatelstwo polskie dochodząc do Prezydenta RP o jego uznanie. A zatem nie tylko dlatego, że decyzja Prezydenta RP jest niezaskarżalna i spokojna, ale też dlatego, że nie ma wartości prawnych, które nakazują prezydentowi wydanie wiedze na znaczenie obywatelstwa w jasnym czasie. Zwykle procedura – od złożenia wniosku do jego uznania – może żyć nawet rok. Z innej natomiast cechy ta ścieżka do własnego obywatelstwa jest łatwiejsza dla tych, którzy nie legitymują się odpowiednio długim legalnym pobytem w rodzimym świecie, oraz z drugich przyczyn chcą gościć się obywatelami Polski. Obywatelstwo Polskie Ińsko

Kto może spotkać o obywatelstwo polskie?
Wnioski o przyznanie obywatelstwa polskiego można montować w regionu (do wojewody w pomieszczeniu zamieszkania) lub poprzez polskie konsulaty za granicą. W tym fakcie trzeba wyszkolić się na wysokie koszty – złożenie wniosku kosztuje 360 euro. Do ostatniego potrzeba doliczyć koszty tłumaczenia dokumentów, ich uprawnienia oraz notarialnego uwierzytelnienia podpisów.

Uwaga: Jeśli składający dokumenty o obywatelstwo polskie posiadają dzieci w wieku od 16 do 18 lat, to dzieci te muszą wyrazić wiedzę na zmianę obywatelstwa, w przypadku młodszych dzieci zgoda taka nie jest chciana.

Obywatelstwo Polskie Ińsko

Obywatelstwo polskie – jakie dokumenty trzeba przygotować
Osoba starająca się o uznanie obywatelstwo musi dokonać szereg dokumentów. Oprócz wniosku, kolorowego zdjęcia, będą ostatnie m. in danie na pobyt stały, paszport, dokumenty potwierdzające mocne i ciągłe dochody, zaświadczenie o prawie do klubu (wystarczy np. umowa najmu), opinia o wydaniu Karty Polaka (jeśli taka jest), statusu uchodźcy (jeśli został nadany), akty urodzenia i małżeństwa wydane przez polski Urząd Stanu Cywilnego.

Osoby starające się o nadanie obywatelstwa we projekcie muszą uzasadnić, dlaczego chcą kupić polskie obywatelstwo.

Uwaga: Wśród dokumentów, jakie trzeba złożyć we rezultacie należy również przedstawić zaświadczenie o znajomości języka polskiego na etapie B1 – mówi to wyjątkowo cudzoziemców, obywateli unijnych ze statusem rezydenta długoterminowego. Certyfikat musi zostać wydany przez Państwową Komisję do stwórz Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Innego. Praktyka pokazuje, że to sam z powodów, które najtrudniej spełnić cudzoziemcom. Obywatelstwo Polskie Ińsko

Zobacz również Obywatelstwo Polskie jak uzyskać?

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments